Wedding Cinematopgraphy

ADATKEZELÉS TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉS TÁJÉKOZTATÓ

amelyben tájékoztatom honlapom látogatóját valamint szolgáltatásaim igénybevevőit az adatkezelési és adatvédelmi szabályokról.

 • Adatkezelés alapelvei

A honlapom látogatóinak, valamint szolgáltatásaim igénybevevőinek adatai kezelése során az alábbi alapelveket követem:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezelem
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtöm és azokat nem kezelem a célokkal össze nem egyeztethető módon, azaz amennyiben az ajánlatkérést követő ésszerű időn belül a felek között vállalkozási szerződés nem jön létre, úgy az ajánlatkéréssel összefüggésben megadott személyes adatok a hivatkozott ésszerű időn belül törlésre kerülnek (maximum 30 nap). Szerződéskötés esetén az ajánlatkéréssel összefüggésben megadott adatok a szerződés előkészítéséhez, annak megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges mértékben és módon kerülnek felhasználásra és ezen adatok tárolási ideje a szerződésben foglaltak teljesítését követő 5 év.
 • az általam gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szerződéskötéshez és a szolgáltatás teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékre korlátozódnak.
 • minden észszerű intézkedést megteszek annak érdekében, hogy az általam kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat – nyilvánvaló elírás esetén önállóan, egyéb esetben jelzés alapján –haladéktalanul törlöm vagy helyesbítem.
 • a személyes adatokat olyan formában tárolom, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható és kizárólag az erre jogosult személyek által.
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítom a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Az Ön személyes adatait 

 • előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten – azaz a szerződéskötéshez és a szolgáltatás teljesítéséhez –  kezelem, azaz gyűjtöm, rögzítem rendszerezem, tárolom és használom fel.

Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben Ön nem kért ajánlatot és nem jött létre közöttünk vállalkozási szerződés, abban az esetben is előfordulhat, hogy képmását és az Ön hangjáról készült felvételt kezelem, tárolom és felhasználom, ugyanis azzal, ha Ön olyan rendezvényen vesz részt, amelyre vonatkozóan kép- és hangfelvétel rögzítésre vonatkozó vállalkozási szerződésben foglalt kötelezettségemet teljesítem, úgy Ön a rendezvényen való részvétellel -ú.n. ráutaló magatartásával- hozzájárulását adja ahhoz, hogy mint a rendezvény kép- és hangfelvétel útján történő rögzítésével megbízott személy az Önről készült kép-és hangfelvételt a megbízás teljesítése céljából kezeljem, - maximum 5 évig –  tároljam és felhasználjam.

 • egyes esetekben adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívom a figyelmét.
 • illetve bizonyos esetekben személyes adatainak kezeléséhez nekem, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapom működtetése, fejlesztése és biztonsága.

 

 • Adatkezelő személyére vonatkozó információk

 

Székhelyem: 4831 Tiszaszalka,Tanácsköztársaság u. 25.

Honlapom: www.viatom.hu

Postcímem: 4831 Tiszaszalka,Tanácsköztársaság u. 25

Telefonszámunk: +36-30-457-3043

E-mail címem: info@viatom.hu

Adószámom: 51763949-2-35

A GDPR 37. cikke alapján nem vagyok köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

 

Tárhely szolgáltató neve: Bere-Net Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Tárhely szolgáltató címe: Bere-Net Kft

Tárhely szolgáltató telefonos elérhetősége: +36 30 451 96 72

Tárhely szolgáltató elektronikus elérhetősége: info@forweb.hu

 

Az adatok kezelése során – megbízóim színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszem igénybe:

 

 

NÉV

 

CÍM

 

TEVÉKENYSÉG

 

Bere-Net Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

 

 

 

4611 Jéke, Táncsics utca 8.

 

 

 

tárhely szolgáltatás

 

 

Amennyiben az adatfeldolgozóik köre módosul, a változások jelen tájékoztatóban kerülnek átvezetésre.

 

Az általunk kezelt adatok: 

 

Tevékenység          megnevezése és az adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt adatok

Időtartam

1.Honlap látogatása

Az adatkezelés célja:

-  a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása,

- a szolgáltatások minőségének ellenőrzése és javítása,

 

 

 

 

 

Adatkezelő jogos érdeke

 

 

 

- IP cím

-látogatás időpontja

 

 

 

 

 

14 hónap

2. Ajánlatkérés

 

Az adatkezelés célja:

 

- az igénybe venni kívánt szolgáltatásra vonatkozó árajánlat kidolgozása és megküldése

- az igénybe venni kívánt szolgáltatásra vonatkozó árajánlat kidolgozásához szükséges kapcsolatfelvétel

 

 

 

 

 

hozzájárulás

 

 

 

-vezetéknév, keresztnév

-e-mail cím

-telefonszám

 

- szerződés létrejötte esetén a teljesítést követő 5 év

 

-szerződés létre nem jötte esetén az ajánlatkéréstől számított maximum 30 nap

3.Videófelvételek tárolása

 

Az adatkezelés célja:

 

-a szolgáltatás természetéből adódik, a vállalkozási szerződés létrejötte esetén

 

 

 

 

 

hozzájárulás

 

 

 

 

-mozgóképmás- és hangfelvétel

 

 

- szerződés létrejötte esetén a teljesítést követő maximum 5 év

 

4.Ügyintézés, panasz

 

Az adatkezelés célja:

 

 • -panaszkezelés, egyéb ügyintézés, adóügyi kötelezettségek teljesítése

 

 

 

 

jogi kötelezettség

 

 

-vezetéknév, keresztnév

-e-mail cím

-telefonszám

 

 

 

 

5 év

 

A weboldal látogatóitól csak akkor szükséges személyes adataik megadása, amennyiben árajánlatot kívánnak kérni.

A megadott személyes adatokat semmilyen egyéb tevékenységgel nem kapcsolhatók össze és a látogatók beazonosítása nem célja az adatkezelésnek.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az info@viatom.hu e-mail, illetve a 4831 Tiszaszalka, Tanácsköztársaság út 25. postacímen kérhet további tájékoztatást, választ késedelem nélkül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) küldünk Önnek a által megadott elérhetőségeire. 

 

 • Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

 

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik –az első látogatás megkezdésekor tájékoztatjuk Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Nem alkalmazunk és nem is engedélyezünk olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, azonban nem vállalunk azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

 

Milyen sütiket alkalmazunk?

 

Típus

Név

Hozzájárulás

Leírás

Cél

Érvényesség

 

 

rendszer sütik

 

 

 

nem igényel

a webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgál

 

honlap működésének biztosítása

böngésző session vége

 

nyomkövető süti

(harmadik féltől származó)

 

 

 

nem igényel

 

új session-ök és látogatók azonosítására,  a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le

a weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik

 

változó, de jellemzően addig vannak jelen a felhasználó eszközén, ameddig azokat a felhasználó nem törli

 

 

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/,az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=huolvashat.

 

 

 • További tudnivalók a honlappal kapcsolatos adatkezelésről

 

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésre az ajánlatkérés illetve a kapcsolattartása valamint a szolgáltatás igénybevétele során, ezért fokozottan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatások igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

- az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve

- a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását technikai okokból 15 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el az adott látogató adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

 

 • Egyéb adatkezelési tudnivalók

 

Személyes adatai csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbítók, adatfeldolgozók esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait, amelyről bővebben a 2. pontban olvashat. Külföldre nem továbbítunk adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik az adatkezelőt. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Az adatkezelésében részt vevő közreműködők előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Székhelyünkön ellenőrizzük a fizikai hozzáférést és a papír alapú dokumentumokat és digitális adathordozókat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

 

 • Jogorvoslati lehetőségek

 

Az adatkezelésről

-tájékoztatást kérhet,

-kérheti a kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését,

-tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),

-bíróság előtt jogorvoslattal élhet,

-a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:https://naih.hu/

 

Kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

-adatairól,

-azok forrásáról,

-az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

-időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

-az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,

-adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá

- személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) nyújtunk tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. A már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

A személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül (legfeljebb azonban 30 napon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 30 napon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérem, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna igénye érvényesítése érdekében, a probléma egyeztetés útján történő minél gyorsabb megoldása érdekében hozzám forduljon.

 

 • Főbb irányadó jogszabályok

 

-a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

-az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)

-Magyarország Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

-az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)

-az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)

-a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

-a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

-a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

 

 • Adatkezelési tájékoztató módosítása

 

Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatjuk. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.viatom.huweboldalon történik.

 

Budapest, 2018. május 25.

X